80% Regel onder druk - Zelfstandigen de pineut


De media staat bol van de recentste beleidsverklaring van onze regering.  Insiders en échte vakmensen weten dat de pers er weer een loopje mee neemt. Onderwerpen die aan bod komen of niet, dat wordt op de redactie bepaald.  De ernst en de diepgang waarmee wordt gerapporteerd lijkt secundair. Als het maar ‘heet van de naald’ is, liefst van al, ‘uitgelekt’ tijdens de onderhandelingen.

Als adviseur inzake financiële planning bewijzen we mensen dagdagelijks dat ze best gedisciplineerd tewerk gaan. Een planning op de lange termijn uitzetten werpt immers mooie vruchten af.     

Allerlei wetgeving wordt om de haverklap veranderd.  Of erger, de wetgeving wordt niet eens veranderd, maar de interpretatie door een overheidsdienst van bestaande regelgeving wordt op onnavolgbaar wijze onnodig complex gemaakt.

We stellen vast dat het Hoofdbestuur der belastingen heeft gemeend de 80% regel-berekening te moeten veranderen zonder alle betrokkenen te consulteren.  Een grondige herziening van de 80% regel, daar vraagt de sector decennialang om.  De nieuwe Circulaire van het Hoofdbestuur maakt de 80%-regel-berekening echter nodeloos ingewikkeld.  Extra juridisch-fiscale onzekerheid wordt gecreëerd door in 2022 regeltjes uit te vaardigen die al in 2021 hadden moeten toegepast worden.

Belastingverhogingen die de pers niet halen. 

Ongezien en duidelijk maar met één doel, de zelfstandigen in de opbouw van hun tweede pijler kortwieken én meer belastingen gaan innen.  Met andere woorden een slinkse wijze om de belastingdruk in dit land verder omhoog te krikken. (ja, u leest dit goed)  

We storen ons aan de rechtsonzekerheid. We storen ons aan het feit dat de zelfstandige maar moet vertrouwen op de overheid om straks zijn pensioeninkomen ‘verzekerd’ te weten.  In sommige lagen van de bevolking wordt dit misschien nog geloofd.

Als ondernemer of als kaderlid die zich elke dag voor zijn bedrijf moet smijten, weet u wel beter.  De economische omgeving waarin u zich vandaag overeind moet houden is zelfs ongezien.

Het ‘Pensioenakkoord’ van Minister Lalieu van Pensioenen, met daarin het idee om de verhoging van de wettelijke pensioenen te financieren door de afbouw van het aanvullend pensioen, wordt op (s)linkse wijze al ingezet.  De pers rapporteert dit weekend dat de regering nog maar eens op de vingers wordt getikt. Dit keer door de EU voor het als maar grotere pensioenonevenwicht.  Maatregelen moeten genomen worden om 1 MIA € relancegeld niet van de radar te zien verdwijnen.Wat wij  nodig hebben is een overheid die een allesomvattende planning  op een lange termijn uittekent, net zoals u en ik dat doen.  Simultaan de oefening maakt omtrent de financiering van alle ingrediënten uit die planning en daar glashelder over communiceert. Vervolgens elk jaar aftoetsen en rekenschap geven. Wat in Nederland kan, moet in België toch ook kunnen?

Wij raden u aan hiermee omzichtig om te gaan.

De 185 zelfstandige ondernemers die wij vandaag bedienen, worden allen in de komende weken door ons getelefoneerd. We gaan hen geen handleidingen toesturen over hoe ze online alle gedetailleerde info, nodig voor de nieuwe berekeningswijze te kunnen uitvoeren, moet opladen.  Nee, we nemen hen dit allemaal uit handen. We halen tezamen die info op, wij zetten ons aan het rekenen en vervolgens hoort onze cliënt terug van ons.

We rapporteren rechtstreeks aan hen en aan hun accountant over de eventueel te nemen stappen.  Ons rapport werd bijzonder positief onthaald door onze cliënten en hun accountant die we in de afgelopen weken al op het juiste pad hebben gezet. Het is tijd voor actie!

We hopen vooral dat oproepen zoals die van ons en van vele andere specialisten, betrokken actoren, en belangenverenigingen onze overheid kan doen inzien dat ze fout bezig is.

U en ik, alle ondernemers en alle werknemers, dit land, heeft nood aan stabiliteit. Geen alsmaar meer verslindende overheid of politiek establishment dat vooral zichzelf lijkt te bedienen.

Wij gaan onze cliënten zoals altijd ontzorgen. Hun lange termijn planning staat centraal, de weg ernaartoe is noodgedwongen flexibel. 

Iedereen mag ons contacteren om uit dit kluwen te geraken. Het is té belangrijk voor u en uw lange termijn planning.  Voor u en uw gezin en uw financiële onafhankelijkheid.Graag tot volgende week ! 

Jos Drees 

Master In Financial Life Planning 

Kinder Institute of Life Planning (Boston,VS) Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons