2023 en de Cringprofielen


Het is niet onze gewoonte om mee te doen met de lijstjeshype en de cijferdans uit de financiële pers. Maar, af en toe denken we dat we de concrete realisatie van een beleggingsstrategie ook eens helder in grafieken en cijfers moeten voorstellen. Dat deden we in het begin van 2022 ook en dat herhalen we nu gewoon. Ook in slechte tijden moet je de cijfers laten spreken. Zoals jullie ondertussen wel weten heeft elke Cringklant een risicoprofiel. In totaal beheren we er zeven, van Ultra Groei naar Defensief Ultra.

Van de bovenstaande jaargrafiek voor 2022 wordt niemand vrolijk. Alles is naar beneden gegaan. Je kan zien dat de lijn van het Ultra Groei-profiel (met de grootste proportie aan aandelen in) de grootste variatie kent doorheen het jaar om uiteindelijk op 31/12/2022 toch met een minus 9%-score te eindigen maar vlak in de buurt van alle andere profielen,  ook het Defensief Ultra met 95% obligaties in de mix.  Dus kan je zeggen dat echt alles naar beneden ging in 2022.

Volgens experten is dit uitzonderlijk. Het gebeurt bijna nooit en het is atypisch. Door een combinatie van factoren die bijna nooit samen voorkomen,  krijg je een perfecte storm volgens hen. 

Het is toch gebeurd. De storm is gepasseerd en dan kan je enkel maar de vaststellingen doen achteraf. Hoe goed heeft onze strategie gewerkt in deze storm? 

In mijn blog van eind verleden jaar had ik het daar al over. Als dit het slechtste jaar was in de laatste 40 jaar voor zowel aandelen als obligaties dan valt de schade goed mee. Het lijkt erop dat de Cringprofielen gemaakt zijn voor de lange termijn en voor goede en slechte tijden. Natuurlijk zal dit nog moeten blijken voor de beleggers die dit jaar instapten. Het slechtste zouden ze dan al gezien hebben? 

Daarom voor hen maar eigenlijk voor iedereen: verder kijken dan 1 jaar.  

De profielen op iets langere termijn

Hoe lees je de grafieken? 

Elke grafiek begint bij 1€ te tellen op de as links en geeft aan hoeveel die euro waard geworden is na het verloop van de periode aangegeven op de as onderaan.

Deze grafieken kijken achtereenvolgens 2 , 5 , 10  en 20 jaar terug. Je krijgt dus eigenlijk telkens een deel van de vorige grafiek in de volgende terug. Dit relativeert ook visueel de schokken van de dalingen en stijgingen. Want er zitten wel degelijk minder goede jaren of zelfs langere mindere periodes tussen. Daarnaast is dit soort grafiek ook relevant om aan te geven dat het verloop over langere perioden altijd positief is inclusief die mindere jaren.

Kijk even naar de grafiek op 5 jaar. Het beginkapitaal van 1 € gaat zelfs drie keer in die periode onder zijn initiële waarde van 2018.  Hier zie je ook dat de profielen met een zwaar gewicht aan obligaties het moeilijk krijgen om rendement te halen. De lange periode van nulrente is daar natuurlijk niet vreemd aan. 

De boodschap blijft nochtans eenvoudig: de echt lange termijn doet zijn werk.

2021 en 20222018 – 20222013 – 20222003 – 2022Beleggingsresultaten

Cring trekt de aandacht op de langetermijnevolutie en op het belang van in de markt te blijven zelfs als dit moeilijk is. Kijk daarvoor naar de scherpe terugvallen in de grafieken en de sterke heropleving bijna vlak daarna. 

Al deze grafieken helpen zeker om de stijgingen en dalingen aan jou te laten voorbijgaan en te focussen op de lange termijn. Alle grafieken hebben nog iets gemeen. Ze vertonen een stijgende trend hoe meer je naar rechts opschuift en de lange termijn viseert. Oh ja, één jaar is zeker de lange termijn niet. Die jaargrafiek helemaal bovenaan blijft dan de uitzondering en telt niet echt mee.  

De toekomst

Dus wat is onze voorspelling voor 2023?

Meer van hetzelfde, meer van dit soort grafieken en weer in hetzelfde profiel blijven zitten.

Als je nog geen profiel hebt, je kan er altijd instappen op gelijk welk punt van de grafiek.

Elk moment is goed om te beginnen met beleggen. Je moet beginnen en dan volhouden. De grafieken zeggen dat het laatste dikwijls makkelijker is dan het eerste. Bij het beginnen kan Cring altijd coachen.

Wil je weten hoe je dit aanpakt, vraag het ons.

Tot later.

Lieven

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

0475239397

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld voor de achtergrondinformatie van en het gebruik ervan door de ontvanger. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons