De vergeten belegging: obligaties


De Europese Centrale Bank is sinds 2015 massaal obligaties aan het opkopen om geld in de economie te pompen. Als belegger kreeg je in die periode de boodschap dat er op de obligatiemarkt niets te verdienen was. Beginnende beleggers kregen zelfs geen uitleg meer over obligaties, want het TINA-principe* focuste zich volledig op de aandelenmarkten. 

Staatsbons, kasbons en obligaties waren beleggingsproducten die je alleen nog in het beleggingsmuseum kon gaan bekijken. 

Het was ook een goede tijd om kredieten allerhande aan te gaan want er was geld in overvloed en een quasi nulrente. 

Waarom zou je dan als bank de twee niet met elkaar verbinden en je klanten de mogelijkheid geven om met geleend geld te beleggen? Dit kan je zeker een zeepbel noemen om nog maar van de prijsexplosie in onroerend goed via goedkoop krediet te zwijgen. 

Na de zeepbel de inflatie en een stijgende rente

Het leek even of we vergeten waren hoe inflatie eruit zag. Je moet in België al terug naar 2011 om een inflatievoet van meer dan 3% op jaarbasis te vinden. 

Weer wordt er naar de ECB gekeken om de inflatie aan banden te leggen en de economie niet in een recessie te doen belanden. Dat betekent wel een totaal tegenovergestelde politiek dan wat ze de laatste jaren hebben gedaan. Geen eenvoudige opdracht en overhaast te werk gaan kan perverse effecten geven. 

De stijgende rente inspireert wel veel adviseurs om de belegger terug naar staats- en bedrijfsobligaties te leiden. De onderliggende boodschap is meestal: veilig, een goed rendement en voor langere tijd gerust. 

Een paar opmerkingen:

  1. De aangeboden rendementen zijn niet echt een compensatie voor de huidige inflatie;
  2. De hogere rendementen komen met een langere looptijd;
  3. Er duiken uitgevers van obligaties zoals bedrijven op die niet altijd helemaal bovenaan de kwaliteitsratings staan. 
  4. Inschrijven op een obligatie-uitgifte is niet altijd eenvoudig: veel kosten en meestal is een minimum inleg vereist die aan de hoge kant ligt. 

Maar natuurlijk weet de belegger bij Cring dat het rendement van een obligatie moet gezocht worden in de kwaliteit van de emittent en de lengte van de looptijd. 

Voor Cring is beleggen in obligaties dan ook geen nieuw gegeven. 

Obligaties bij Cring nu en vroeger

We zijn deze beleggingsvorm niet vergeten. 

Eerst en vooral maken obligaties een essentieel proportioneel onderdeel uit van het beleggingsprofiel van elke Cringbelegger. Die obligaties zitten erin in goede en minder goede tijden, altijd eigenlijk. 

Welke soort obligaties? 

Wij gebruiken hiervoor fondsen die specifiek in hun beleggingspolitiek de twee bronnen van rendement als gids nemen. 

Daarom zitten in die fondsen kortlopende obligaties van emittenten met een kwaliteitsrating. 

Kortlopend om sneller te kunnen inspelen op de schommelingen in de intrestvoeten wat het risico van waardedaling beperkter houdt. En kwaliteit in de rating van wie de obligatie uitgeeft om het risico van niet-betaling van de coupon en/of het initieel inlegkapitaal quasi volledig uit te sluiten. 

Moet je als Cringbelegger actie ondernemen in deze tijden van stijgende intresten? Niet in je beleggingsportefeuille bij Cring. Je zit al in obligaties. Wel kan je best de evolutie van je portefeuille op tijd en stond naast je fundamentele beleggingsprofiel leggen om eventueel te grote afwijkingen te corrigeren. Daarbij helpen we je natuurlijk met je regelmatig je portefeuille-overzicht te sturen waar wij ook op dat aspect ingaan. 

Actie: belegd blijven in obligaties en je beleggingsprofiel opvolgen

Wie nog niet volgens de Cringfilosofie belegt, kan altijd tot de 'Kring' toetreden. Het toegangsticket is gratis. Je krijgt bij je eerste contact een duidelijk beeld waar Cring en zijn filosofie voor staan. Check onze website. 

Tot binnenkort. 

Lieven

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

* There is no Alternative: om rendement te halen, moest je naar aandelen in die periode

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld voor de achtergrondinformatie van en het gebruik ervan door de ontvanger. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons