Financial Life Planning is dat financiële planning of vermogensplanning of successieplanning?


In zijn blog van verleden week vertelde collega Lieven u over het rustgevende effect van een duidelijke kijk te hebben op uw uitgaven die bij uw ideale leven horen.   We stellen vast dat vele zelfstandigen bij ons komen aankloppen met heel uiteenlopende verwachtingen inzake onze dienstverlening. Soms willen ze louter een financieel-technisch aspect geregeld hebben, wij gaan àltijd breder.

Als lezer van onze wekelijkse korte blog heeft u allicht ook uw eigen idee over hetgeen Financial Life Planning inhoudt. Uiteraard zetten we de schijnwerpers eveneens op alle ‘logisch verwachte’ onderdelen zoals successieplanning, vermogensvorming en risicoafdekking. Bij grote complexiteit kunnen we ook terugvallen op ons netwerk van gespecialiseerde notariaten, fiscale juristen of internationale fiscalisten om een dossier vooruit te helpen.

Het doel is echter ervoor te zorgen dat onze cliënten en hun gezinnen elke dag weer met alle goesting en zeer veel positieve energie hun ideale leven beleven. Onze specifieke aanpak kan ik uiteraard niet in een blog die je in 5 minuten leest uitleggen.

Vandaag heb ik het kort over het spiegelonderwerp van de blog van collega Lieven van verleden week.  Met name het rustgevende effect bij een duidelijke kijk op uw inkomsten die moeten worden aangeboord om uw ideale leven te kunnen smeren.

Als Belgische ondernemer weet u dat dit geen makkelijke oefening is en dat we bijzonder flexibel met allerlei aspecten uit de personenbelasting en de vennootschapsbelasting moeten omgaan.  Onderstaande figuur toon ik u louter bij wijze van illustratie. Maar leg ik ook een vinger op de wonde. We worden in België immers overdadig belast en krijgen verrassend weinig terug van diezelfde overheid voor hetgeen we uitermate solidair afdragen. Ik ben er nochtans van overtuigd dat alle 1 mei speeches weer zullen de indruk wekken dat het belastingdruk in BE verwaarloosbaar is.    We helpen onze cliënt om in samenspraak met zijn accountant de nodige middelen op een optimale wijze vrij te maken.  Het is altijd een mix van middelen en die mix blijft meestal geen drie jaar op rij onaangeroerd. Niet omdat onze cliënt zijn behoeften veranderen maar bijna altijd omdat onze wetgever of het Hoofdbestuur der belastingen met nieuwe regeltjes en interpretaties komt aandraven.

De onderstaande figuur is dan ook maar een voorbeeld van het overzicht dat we onze cliënt continu helpen bewaken. Wij (u en ik) zijn best flexibel maar onze overheid jammer genoeg nog veel meer.Uw Financial Life Planner is uw link tussen uw ideale leven en de financiën die daarvoor georganiseerd moeten worden en al uw andere vertrouwde adviseurs zoals accountant, notaris of bankiers.

We verstrekken een projectie voor straks, wetende dat dit nooit helemaal zal kloppen. Omdat we onderweg de koers moeten aanpassen. Onderstaande grafiek toont de geprojecteerde toekomst bij ongewijzigd fiscaal beleid. (een utopie aldus) Blauwe staafjes geven aan dat u voorlopig helemaal goed zit. Rode staafjes geven aan dat er bijsturing vereist is. (in dit voorbeeld, op de langere termijn)     Daarom noemen we onze zesmaandelijkse bespreking ook ‘Kompasgesprek’.  We stellen uw kompas weer bij, passen zo nodig uw koers aan en doen verder. Want niets staat stil, uw leven niet, de fiscaliteit niet, het erfrecht of huwelijksvermogensrecht niet, noch de vennootschapsbelasting of het intussen nieuwe Wetboek voor Verenigingen en Vennootschappen.   

U snapt onze expertise helemaal als we uw planning, waar mogelijk, ook nog eens duurzaam maken met de volgende generatie in gedachten.  

Een eerste indruk opdoen van hoe dit er voor u kan uitzien?  Aarzel niet uzelf uit te nodigen voor een koffie op ons kantoor en een eerste, gratis verkennend gesprek.

Graag tot volgende week voor de blog van collega Lieven Vandenmeersche.

Jos Drees

Bestuurder - Stichtend Vennoot Cring

Master in Financial Life Planning 

Kinder Institute of Lifeplanning (Boston, VS) Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Drees Life Services en Cring hebben gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Drees Life Services, noch Cring aanvaarden verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons