Hoe een uitgavenoverzicht rustgevend werkt op lange termijn


We hebben een week achter de rug waarin de discussie over pensioenen nooit ver weg was. De straatinterviews met 'ervaringsdeskundigen' waren revelerend. Er werden bedragen genoemd en zelfs met het verschil tussen bruto en netto. De financiële kennis van de gemiddelde Belg gaat er op vooruit.

Maar ik wil het niet hebben over de cijfers wel over het gevoel dat de meeste gepensioneerden over hun pensioen lieten doorklinken.

Ze waren tevreden, het mocht iets meer zijn, of ze moesten zich geen zorgen maken of net wel in verhouding met de factuur van het woonzorgcentrum. 

Onzekerheid

Hier raken we de kern van hoe we met geld en met financiële onzekerheid omgaan. We willen allemaal weten of we gaan toekomen voor de rest van ons leven. Het langlevenscenario - iedereen wordt minstens 95 jaar - is inderdaad het grootste financiële risico voor iedereen. 

Dit gevoel van onzekerheid heeft niets te maken met leeftijd. Het kan opduiken op elk moment en sommige mensen hebben er meer last van dan anderen. 

Een goed financieel levensplan kan wel omgaan met deze onzekerheid. Natuurlijk verdwijnt ze niet omdat je een plan hebt maar ze wordt wel realistisch en meetbaar en meteen ook minder schrikwekkend. Toch kan de onzekerheid je om welke reden dan ook plots weer overvallen en bijna verlammen. Dan is het goed om naar jouw plan te kunnen teruggrijpen. 

Tabellen, apps en huishoudboekjes

Soms moet je echt aan de basis beginnen. Onzekerheid over de toekomst ontstaat omdat  we niet zeker zijn of de acties die we nu ondernemen wel de "juiste" acties zijn. 

Als eerste stap is er nood aan een inventaris van alles wat met je financiële plan te maken heeft. "Zucht" zegt iedereen mentaal. Veel informatie over jezelf kan je vinden in officiële databanken. Ondertussen heeft iedereen van mypension.be gehoord. Kijk ook ons wat er over jezelf staat op myminfin.be of mycareer.be. 

Als je daar nog wat overzichten van levensverzekeringen, bankrekeningen, effectenportefeuilles en eventueel de vennootschapsbalans aan toevoegt, dan kom je al op 80% van de nodige info. 

Voor de inkomsten is het makkelijk via een belastingbrief en andere fiches. 

En dan komt het huishoudboekje of de app of de Exceltabel. Ook als ze niet bestaan, moet je ze maken. De 'zucht' van daarnet wordt nog even herhaald maar dan dieper. 

Meteen ondergaat je financieel plan een eerste toets met de realiteit. Op zich is het niet slecht want het maakt de onzekerheid over de toekomst meetbaar en ineens minder bedreigend. 

Als bijkomend resultaat heeft deze oefening ook het voordeel dat je nu weet dat er geen goocheltruc bestaat om de toekomst roze te kleuren. Dat moet je aanvaarden maar tegelijk vraag je je af wat je er wel kan aan doen.

Tenslotte is het beste resultaat dat je nu een basis hebt die bijgehouden wordt.  

De stappen van een Financieel Levensplan

En hier komt de sterkte van een Financieel Levensplan uitgewerkt volgens de Cring methodologie naar voren. Al de energie en het opzoekwerk om de uitgaven in kaart te brengen kadert Cring in een globaal evolutief plan van je vermogen. 

Maar en dat is nog belangrijker. De cijfers vertellen hun waarheid  en tegelijkertijd evalueren wij ze samen constant in het kader van de uitvoering van de fundamentele wensen en waarden die aan de basis liggen van je plan. Die rode draad laat een Financiële Levensadviseur nooit los. 

En zo krijg je het langetermijneffect van een goede databank van je eigen cijfers. Een Excelblad of tabel of app is daar een onderdeel van en draagt bij aan de gemoedsrust op lange termijn. 

  • Je weet dat het geen exacte wetenschap is. Het leven is onvoorspelbaar. 
  • Je weet dat er nog aanpassingen onderweg nodig zullen zijn. Het is altijd net een beetje anders of jij moet een en ander aanpassen al dan niet uit vrije wil. 
  • Je weet dat het resultaat van je beleggingen niet altijd gelijkloopt met de schatting ervan.

Maar je gaat altijd in de richting van je fundamentele prioritaire uitgangspunten ook en vooral wanneer je tussentijdse aanpassingen moet doen. 

Daarom voorziet Cring ook een levenslange begeleiding in je Financiële Levensplan. Ook dat geeft gemoedsrust. 

Tot later. 

Lieven Vandenmeersche

Bestuurder – Stichtend vennoot 

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons