De luie blog


WAT IS ACADEMISCH BELEGGEN? 

Academisch beleggen is een beleggingsstrategie die zich richt op het toepassen van wetenschappelijke inzichten en onderzoek om betere beleggingsbeslissingen te nemen. Het idee is om het gebruik van empirische gegevens en wiskundige modellen te combineren met inzichten uit de financiële economie en de gedragswetenschappen om zo een meer systematische en rationele aanpak te ontwikkelen voor het beleggen.

Bij academisch beleggen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de moderne portefeuilletheorie, die stelt dat beleggers hun portefeuille moeten diversifiëren om het risico te verminderen. Ook wordt er gekeken naar de factoren die historisch gezien hebben bijgedragen aan het behalen van een hoger rendement, zoals de grootte van het bedrijf, de prijs-winstverhouding en de mate van risico. Deze factoren worden vervolgens gebruikt om een portefeuille samen te stellen die een beter rendement zou moeten opleveren dan de markt als geheel.

Academisch beleggen is een benadering die zich richt op de lange termijn en die de nadruk legt op discipline, geduld en consistentie in de beleggingsstrategie. Het is geen garantie voor succes, maar het kan wel helpen om de risico's van beleggen te verminderen en om een beter rendement te behalen dan bijvoorbeeld een willekeurige selectie van individuele aandelen.

VOOR WELKE SOORT BELEGGER IS ACADEMISCH BELEGGEN GESCHIKT? 

Academisch beleggen is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een wetenschappelijke benadering van beleggen en die de voorkeur geven aan een meer systematische, gedisciplineerde en langetermijnaanpak. Dit soort beleggers wil vaak de emoties en de grillen van de markt vermijden en zich richten op de fundamentele factoren die het rendement beïnvloeden.

Deze benadering kan vooral geschikt zijn voor beleggers die:

  • Geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de wetenschappelijke basis van beleggen en die zich graag verdiepen in empirisch onderzoek en wiskundige modellen.
  • De voorkeur geven aan een passieve of semi-passieve beleggingsstijl, waarbij ze niet voortdurend actief hoeven te handelen, maar hun portefeuille op regelmatige basis rebalanceren om de gewenste asset-allocatie te behouden.
  • De nadruk willen leggen op het verminderen van risico's en het maximaliseren van het rendement op lange termijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke belegger unieke doelstellingen en omstandigheden heeft, en dat een beleggingsstrategie op maat moet worden gemaakt op basis van individuele behoeften, risicobereidheid en horizon. Daarom is het altijd verstandig om professioneel advies in te winnen voordat u een beslissing neemt over uw beleggingsportefeuille.

Toevoeging door Cring

Heb je het gemerkt? Ik heb twee wijzigingen aangebracht in de tekst hierboven. Achter beide vragen stond de bron van de tekst : Chat GPT. 

Opvallend toch hoe onpersoonlijk de tekst wordt. Er staat niks fouts in maar ook niet echt iets wat je als persoon raakt. Veel passieve werkwoorden met veel "worden" en veel naar het systeem verwijzen met 'benadering', 'aanpak'. Ook vrijblijvende termen als 'het kan' en 'voorkeur geven'. 

De tekst spreekt wel helemaal de Cringbenadering niet tegen. Niet dat we daarvoor vreesden. Het blijft onze benadering maar de persoonlijke invulling blijft ook ons handelsmerk.  

Zeg maar hoe je het wil hebben voortaan. De luie blog of de Cringblog zoals je die elke week te zien krijgt? 

Tot volgende keer. 

Lieven Vandenmeersche

Bestuurder – Stichtend vennoot Cring

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

+32 475 23 93 97

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons