Financiën en marshmellows


Als regelmatige lezer van onze blogs kent u intussen de link tussen geld en gevoelens, tussen financiën en psychologie. 

Menige lezer voelt zich aangesproken en herkent hetgeen we beschrijven bij zichzelf of in zijn omgeving.  Vandaag nemen we u mee naar een experiment dat in de de jaren zestig werd uitgevoerd aan de vermaarde universiteit van Stanford in Californië.  

Professor Walter Mischel, voerde een experiment uit bij vier tot vijf jarige kinderen.  Zoals het hoort bij een wetenschappelijk onderzoek liet hij de test los op honderden kinderen.

Het experiment begon met elk kind naar een speelruimte te begeleiden, op een stoel te laten plaats nemen en een marshmallow voor hen op tafel te leggen.De onderzoeker deed het jonge kind vervolgens een voorstel. Hij vertelde het kind dat hij de kamer even moest verlaten en dat als het kind de marshmallow niet opat terwijl hij weg was, het beloond zou worden met een tweede marshmallow. Als het kind echter besloot om de eerste op te eten voordat de onderzoeker terugkwam, dan zou het geen tweede marshmallow krijgen.

De keuze was dus simpel: één traktatie nu of twee traktaties later.

De onderzoeker verliet telkens de kamer voor exact 15 minuten. Zoals u zich kunt voorstellen, waren de beelden van de kinderen die alleen in de kamer zaten te wachten nogal vermakelijk. Sommige kinderen sprongen op en aten de eerste marshmallow zodra de onderzoeker de deur achter zich dicht trok. Anderen wiebelden en stuiterden en schoven in hun stoel terwijl ze zich probeerden in te houden, maar gaven uiteindelijk een paar minuten later toe aan de verleiding. En tot slot slaagden een paar kinderen erin om de hele tijd te wachten.

Dit populaire onderzoek werd bekend als het Marshmallow Experiment. Misschien heeft u er zelfs al eerder over gehoord of gelezen. Maar het was niet de traktatie die het beroemd maakte. Het interessante en meest verbazende deel kwam eigenlijk pas jaren later.

Wat was het academisch vervolg ?

Naarmate de jaren verstreken en de kinderen opgroeiden, voerden de onderzoekers vervolgstudies uit en volgden ze de vooruitgang van elk kind op een aantal gebieden. Wat ze ontdekten was verrassend.

De kinderen die bereid waren om hun bevrediging uit te stellen en wachtten tot ze de tweede marshmallow kregen, hadden uiteindelijk betere examenresultaten, minder drugsgebruik, minder kans op obesitas, een betere reactie op stress, betere sociale vaardigheden zoals gerapporteerd door hun ouders en over het algemeen betere scores in een reeks andere meetbare vaardigheden.

De onderzoekers volgden elk kind gedurende meer dan 40 jaar en telkens weer stak de groep die geduldig wachtte op de tweede marshmallow er bovenuit.  Dat bewees volgens de academici die instonden voor de opvolging deze reeks experimenten? 

De academici maakten een link tussen het vermogen om bevrediging uit te stellen en succes te behalen in het leven.

Onverwachte link vanuit dit onderzoek : Hetzelfde geldt voor geld -  Succes met geld

Alle succesverhalen op het gebied van geld die ik ben tegengekomen in de afgelopen decennia als financial life planner hebben allemaal dezelfde eigenschap. Met name dat onze families vooruit kunnen denken en bevrediging kunnen uitstellen. Ze zorgen voor hun toekomst.

Deze bereidheid en zelfbeheersing is de families van Drees Life Services-  en Cring-klanten ten goede gekomen. Regelmatig sparen en investeren creëert rijkdom. Dit heeft geleid tot vrijheid, flexibiliteit en controle over hun tijd.

Dit is het onzichtbare rendement van rijkdom dat velen niet zo snel meten als het rendement van een investering analyseert. De immateriële voordelen zijn veel waardevoller en in staat om je geluk te vergroten. Tijdens onze zesmaandelijkse kompasgesprekken met onze families houden we hier de vinger aan de polis en tonen we wel degelijk hun vooruitgang op dit vlak. Dus, voor degenen die in hun spaarfase van het leven hun welstand willen vergroten, u weet wat u moet doen.  Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, maar meer mensen kunnen en zouden hun geld moeten de tijd geven om voor hen te werken.  Voor meer advies hierover verwijs ik naar mijn blogs verderop dit najaar "Wat elke twintiger en dertiger zou moeten weten over geld".

Voor degenen die hebben geprofiteerd van uitgestelde bevrediging en daar nu de vruchten van plukken: jullie hebben het zware werk in het leven gedaan. De focus ligt nu op het hebben van voldoende marshmallows om u uw ideale leven te helpen leven.

Ik ben er voor 14 dagen tussenuit maar collega Lieven zal de komende twee zondagen zijn beste geven om u elke zondagochtend een beetje op weg te zetten naar het verhogen van uw FQ.  Een fijne zomer gewenst en blijf ons lezen! 

Jos Drees

Bestuurder-Stichtend Vennoot

RLP, Registred Life Planner, Kinder Institute of Life Planning (Boston, VS)

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor gebruik door hem. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons