Waarom we best ook (sterke) negatieve schommelingen aanvaarden


Als belegger ken je het gevoel. Je bent net in de markt gestapt na lang overwegen en aarzelen. En ja, de markt gaat toch naar beneden zeker. Onze reactie op korte termijn is altijd dezelfde. We focussen op het negatieve en gaan ervan uit dat dit zich gaat voortzetten. Met andere woorden we vinden er direct een patroon in.  Instinctief zouden we er willen van weglopen met het gevoel van 'hadden we maar niet...'. Rationeel blijven we onze strategie uitvoeren. Want we kijken niet ver genoeg vooruit in onze emotie om de lange termijn positieve cijfers te zien. Ook vinden we dat we eigenlijk die beweging naar beneden hadden moeten voorzien. 

Toch blijkt uit tal van statistieken dat ondanks de sterke op- en neerbewegingen binnen het jaar de meeste jaren hoger afsluiten dan ze begonnen zijn. De conclusie is duidelijk. We moeten leren omgaan met volatiliteit. Het is een inherent onderdeel van het beleggingsproces. Sterker nog, zonder volatiliteit zou er nog weinig gebeuren in de beleggingsmarkt omdat de prikkels tot kopen en verkopen en dus tot een prijsvorming niet meer aanwezig zouden zijn. 

Onze boodschap is ook altijd: probeer de volatiliteit niet te voorspellen of te counteren of af te dekken. Het kost je veel moeite en veel geld en in het merendeel van de gevallen zit je er nog naast ook. In het slechtste geval ben je uit de markt net wanneer het lekker omhoog gaat. Stijgende tot extreme tot voorheen nooit gekende volatiliteit 

Maar de laatste tijd neemt die volatiliteit ook nog toe. Moeten we dan niet onze houding aanpassen want sommige bewegingen zijn wel heel extreem, bij het manisch-depressieve af. Sommigen beweren dat de marktwerking structureel veranderd zou zijn en dat de klassieke recepten niet meer werken.  

We kunnen wel peilen naar de oorzaken van de toegenomen volatiliteit. De markten zijn per milliseconde geregeld, wereldwijd gespreid met alle informatie voor iedereen beschikbaar. Elke marktpartij kan onmiddellijk reageren. Of je die instinctieve psychologische reflex ook zonder meer moet uitvoeren, is volgens onze Cring-principes geen goede zaak. Daarover hebben we het al meermaals in onze blogs gehad.

Volatiliteit en het klimaat

We gaan even te rade voor psychologische bijstand omtrent een type volatiliteit dat we kennen uit een andere omgeving die de laatste tijd sterk in de verf wordt gezet. 

Na de warmste maand ooit stopt de informatiestroom over de de toename van extreme weerfenomenen niet meer. Ondertussen kent iedereen El Niño en zijn we gewend geraakt aan meer overstromingen, kortere maar hevigere regenbuien, langere droogteperiodes en meer van dat soort onheil. De media focussen trouwens sterk op het rampgehalte van de weerfenomenen en leggen iets minder in detail uit hoe complex de klimaatcrisis eigenlijk is.  

Je kan dus wel stellen dat iedereen nu weet dat de volatiliteit in de weerpatronen sterk toegenomen is. 

Hoe reageren we op de volatiliteit van het weer? 

Eigenlijk reageren we niet want we weten dat het weer onvermijdelijk is. Het is wat het is. We negeren dus eigenlijk die volatiliteit want die is er nu eenmaal. 

Wat doen we dan wel? Of wat zullen we in toenemende mate nog meer moeten doen? 

Een structureel onderbouwde strategie uitvoeren die op verschillende domeinen tegelijk moet ingrijpen. We gaan er hier niet verder op in maar we onthouden wel dat er een planmatige aanpak moet komen of al bezig is. Dat is onze manier om te reageren op de toenemende volatiliteit van de klimaatfenomenen. 

Ondertussen weten we ook dat de gemiddelde temperatuur stijgend is en dat die stijging alsmaar sneller verloopt. 

Wat leren we uit de vergelijking?

Dat we best in beide omgevingen de volatiliteit hoe groot ze ook is, aanvaarden en er niet op reageren. 

Dat dit niet betekent dat we niets doen maar wel iets anders dan wat we instinctief zouden willen doen. 

Er zijn ook belangrijke lessen die we kunnen leren uit de vergelijking tussen de lange termijn stijging van de temperatuur en de lange termijn stijging van beleggingen.

Ten eerste is het belangrijk om rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering en de noodzaak om veerkrachtige en duurzame oplossingen te bevorderen. Beleggers kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst door te investeren in bedrijven en activa die zich richten op klimaatmitigatie en -adaptatie. Dit is een binnenkopper. Duurzaam beleggen is een blijver en zal synoniem voor beleggen worden. 

Ten tweede benadrukt de vergelijking het belang van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Net zoals het spreiden van risico's belangrijk is bij beleggen, is het ook cruciaal om een gediversifieerde aanpak te hanteren bij het omgaan met de risico's van klimaatverandering. 

Ten slotte benadrukt de vergelijking het belang van langetermijndenken. Zowel de lange termijn stijging van de temperatuur als de lange termijnstijging van beleggingen zijn geen lineaire processen. Ze omvatten ups en downs, volatiliteit en correcties. Het is essentieel om een geduldige, langetermijnvisie te behouden en niet te worden beïnvloed door kortetermijnschommelingen.

Wat zit in een Cring beleggingsfilosofie? Net wat uit de vergelijking hierboven komt: 

  1. het belang van duurzaam beleggen;
  2. een gediversifieerde portefeuille; en
  3. een langetermijnperspectief. 

Tot volgende keer. 

Lieven Vandenmeersche

Bestuurder – Stichtend vennoot 

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

+32 475 23 93 97

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons