De staatsbon


Gewoon doen.

Dit is geen principiële discussie waard.

Als jurist zou je kunnen zeggen: is het lagere belastingtarief van 15% niet discriminerend tegenover de andere producten met roerende voorheffing van 30%?  

Als macro-econoom kan je je zorgen maken over deze grote operatie op een termijn van één jaar terwijl de overheidsschuld vooral een lange termijn probleem is. Gaan de banken en andere opkopers van overheidspapier in de toekomst nog wel zo goed blijven meedraaien in het hele financieringsverhaal van de openbare schuld?

Als burger zou je kunnen argumenteren: heeft de overheid nu nog niet genoeg geld van zijn burgers via allerhande belastingkanalen geïnd? Reken eens even uit wat je allemaal aan soorten belastingen betaalt op één jaar: personenbelasting, sociale afhoudingen, roerende en onroerende voorheffing, beurstaks, premietaks, huisvuilbelasting, gemeentebelasting, btw, accijnzen en deze lijst is niet exhaustief zoals dat zo mooi heet.

Als Europeaan kan je stellen dat je nu als spaarder onrechtstreeks een klein stukje opbrengst krijgt vanwege de intrestpolitiek van de Europese Centrale Bank. Als dat geen democratisch verdeeleffect is van deze instelling die meestal heel ver van de burger afstaat.

Dus blijven we bij onze eerste zin.

Doe het met het geld dat je op je spaarboekje staan hebt en dat je in het eerstvolgende jaar echt niet nodig hebt.

Als je een goede cashflowplanning hebt, dan is dit een makkie. Als je ‘te veel’ geld op je spaarboekje staan hebt, doe het dan ook maar bekijk toch even of je geen plan moet maken en het ‘teveel’ niet echt moet gaan beleggen.

Blijkbaar zijn er toch veel ‘beleggers- spaarders’ die in die laatste situatie zitten en eigenlijk van spaarder naar belegger zouden moeten groeien.

Is dit niet al het jarenlange discours in België? Hoe krijgen we dat vele spaargeld gemobiliseerd naar beleggingsproducten met meer economisch efficiënte impact?

Dan moeten alle actoren in het veld hieraan actief meewerken. De overheid en de politiek zijn niet altijd sereen met hun beeld van de graaiende ‘speculant’ op de beurs maar ook de banken zetten niet altijd hun beleggende klant in het centrum van hun activiteiten. En de klant zelf?

Is de staatsbon een goede belegging?

Of het een goede is, doet eigenlijk niet ter zake. Het is geen belegging maar een cashflowbeslissing.

De intrestvoet is bij de hoogste die je kan krijgen samen met een paar termijnrekeningen bij banken.

Je zet je geld voor één jaar vast. Dat dit een betere bescherming biedt tegen de inflatie dan het op een spaarboekje laten staan, is duidelijk. Maar daarom is het nog geen belegging.

Als de toekomstige inflatie tussen nu en één jaar 3% zou bedragen dan kan je moeilijk zeggen dat de staatsbon bijgedragen heeft tot je bescherming tegen inflatie. Weet dat de inflatie nu nog veel hoger is over de voorbije 12 maanden. Maar het is het beste dat je kan doen met die reserve voor onvoorziene uitgaven die je niet nodig hebt in de komende 12 maanden. Omdat je in het ideale geval de cashflow voor de komende 12 maanden al afgeklopt hebt in je planning.  

met dank aan Zak uit De Tijd van 26/8/2023
met dank aan Zak uit De Tijd van 26/8/2023

Waarom gaat er dan zoveel geld naar de staatsbon?

Dat is zeker niet allemaal ‘reserve voor onvoorziene uitgaven’ die nu naar de markt komt. Veel spaarders zijn zo erg spaarder dat ze nooit belegger zullen worden. De angst voor verlies op beleggingen is groter dan de angst voor de inflatie die geruisloos aan de koopkracht van hun spaargeld knabbelt.

Nu zie je de hernieuwde belangstelling voor beleggingsproducten zoals obligaties. Omdat er in een obligatie een aantal aspecten zijn waar je het woord ‘garantie’ of ‘vast’ kan gebruiken, lijkt het voor de spaarder alsof het meer sparen dan beleggen is. Vergis je niet, in obligaties beleg je. Het zijn geen spaarproducten.

Dat obligaties een complex product zijn en er toch ook wat specifieke kosten bij te pas komen, wordt vlotjes vergeten in de marketingboodschappen. Bij inschrijving stel je vast dat heel wat partijen ‘mee-eten’.  

Zoals jullie weten, is beleggen bij Cring altijd al een mix geweest van aandelen en obligaties.

Bij Cring nemen we dit mee in je beleggingsstrategie van bij het begin.

Ook voorziet je Financieel Levensplan een beleggingscomponent pas nadat alle financieringsnoden voor de korte en iets langere toekomst naargelang je persoonlijke inkomsten- en uitgavenprofiel afgedekt zijn.

Ons advies over de staatsbon: doen als je geen betere termijnrekening vindt voor een eenjarige termijn. Zorg dat je geld op tijd gestort is, voor de eerste schooldag in Vlaanderen.

PS: de foto bovenaan oogt gedateerd. Hij komt uit een analyse van de VRT over de intekensite. Hij lijkt uit 1995 te komen volgens hen, dus ook de afgebeelde PC. 

Tot volgende keer.  

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Bestuurder – Stichtend vennoot 

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons