Wat als u 'Precies genoeg' heeft?


In mijn vorige twee blogs proefde u al van onze aanpak.   

Uw derde proevertje start hier:

Ik vertelde u al over de drie verschillende ‘geldtype’ die we onderscheiden in de beginfase van onze samenwerking.    

DRIE TYPES ? 

De niet-genoeg-type (toegelicht in de eerste blog)

De Teveel-type (werd in de vorige blog aan u voorgesteld)

De Precies-genoeg-type (wordt vandaag aan u voorgesteld)

De ‘ PRECIES-GENOEG’ Typen

Heel wat mensen hebben precies het juiste bedrag terzijde staan voor de rest van hun leven.

Het enige probleem is, ze weten het niet.  Deze ‘precies genoeg cliënt’ heeft tot hij/zij bij ons aanklopt geen idee van zijn financiële stromen. Simpelweg omdat niemand het hen ooit heeft getoond.  Dus ervaren ze stress en maken ze zich zorgen over geld. Ze beleggen fout en dat zorgt voor bijkomende onrust en verziekt eventueel zelfs hun kapitaal. Vaak zorgt geld zelfs voor slapeloze nachten.

Misschien heb ik het nu wel over u?

U gaat één keer per jaar op vakantie, terwijl u drie keer zou kunnen gaan. U laat heel veel leuke dingen passeren omdat u niet weet dat u er gerust van mag genieten.  U koopt iets en denkt onmiddellijk daarna, ‘dat had ik beter niet gedaan’.  Dit is niet de manier om met plezier door het leven te gaan.

De financiële industrie en de financiële pers worden rijk van deze mensen. Ze willen dat u permanent onzeker bent, dat u alle mogelijke nieuwe financiële dingen wilt aanschaffen. 

De financiële pers geeft u het gevoel dat u niet genoeg weet, zodat u de angstaanjagende artikels blijft lezen.

Als u nu eens helemaal gerust kon zijn?  Uw Financial Life Planner helpt u dit te ontdekken. Als u een ander geldtype blijkt te zijn, helpen we u uiteraard evenzeer op weg. 

Wij willen niet liever dan dat u helemaal ontspant. U kunt genieten zonder u schuldig te voelen. U kan meer dingen doen en beter leven.  

Goed nieuws voor de ‘precies genoeg-type’.

Als uw bedrijf u langzaam van uw ideale leven lijkt te beroven?

Als uw voornaamste doel is te ontsnappen aan uw bedrijf om dàn te gaan leven?

Dan zal een Financial Life Planning-traject u de aller grootste meerwaarde leveren.   

Tesamen kijken we naar uw huidige levensstijl en uw plannen voor de toekomst.  We stimuleren u om uw hobbies plaats te geven. De mensen om wie u geeft in uw planning mee op te nemen.  

Deze cliënten voelen als het ware alsof ze hun leven terug krijgen.  Ze hoeven geen waardevolle tijd meer te verspillen aan de financiële pagina’s die hun elke stress opleverden.  Hun geld wordt plots een zinvol middel.

De cliënten werken aan hun zaak omdat ze het willen, niet omdat ze moeten.  Dat kan door hun plan dat hen op koers houdt zodat ze dat ideale leven, dat we hen hebben helpen visualiseren, bereiken.

Dit is echt vermogensbeheer : uw geld zo beheren dat u een leven kunt leven zoals u dat wilt. Wat heeft u aan een vermogen als dit NIET leidt tot het leven van uw ideale leven?  

Ik herhaal me uit de vorige blog als ik zeg dat niemand een idee heeft hoe lang zijn leven zal duren, maar we doen net iets te vaak alsof we alle tijd van de wereld hebben.

Ik ga u in mijn vierde blog, allicht over 14 dagen vertellen over de praktische stappen die we met elk van de drie geld-types zetten.  Maar laat het u niet weerhouden om nu al contact te zoeken moest u zich herkennen in hetgeen u hierboven gelezen heeft.Bestuurder-Stichtend Vennoot 

RLP, Registered Life Planner, Kinder Institute of Life Planning (Boston,VS) 

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor gebruik door hem. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons