Wie profiteert nu het meest van Financial Life Planning?


U leest vandaag korte blog n°2 over het quasi intieme proces waarmee we onze cliënten helpen hun financiën af te stemmen op hun ideale leven.

In mijn vorige blog beloofde is u, beste lezer, om u voluit te laten proeven van onze aanpak.   

Uw tweede proevertje start hier:

De blog van verleden week vertelde u over de drie verschillende ‘geldtype’ die we onderscheiden.  

DRIE TYPES ? 

De niet-genoeg-type (toegelicht in de vorige blog)

De Teveel-type (gaan we vandaag aan u voorstellen)

De Precies-genoeg-type (wordt volgende week aan u voorgesteld)

De ‘ TEVEEL’ Typen

Dit is onze cliënt waarvan we na twee sessies weten dat hij meer dan GENOEG heeft of ernaar op weg is.  Cru gesteld moet hij zijn traject bijsturen, tenzij zijn doel is de rijkste mens op het kerkhof te zijn.

Het klinkt niet echt als een probleem maar achterliggend is het dat misschien wél. De mensen die op vergevorderde leeftijd hun laatste adem uitblazen en zich het volgende afvragen :   

Ik wou dat ik wist dat dit ging gebeuren.

Ik zou meer dingen gedaan hebben .

Ik zou meer geleefd hebben.

Ik zou minder gestrest zijn geweest over geld.

Ik zou meer gegeven hebben.

Ik zou …   “  

Bijkomende eerste vrees van uw financial Life planner: de fiscus wordt straks een belangrijke erfgenaam van deze cliënt.  Tweede vrees:  heeft zij/hij veel te lang 'met de handrem op geleefd'?

Simpelweg omdat niemand hem/haar heeft geholpen te ontdekken HOEVEEL GENOEG is.

Zo hadden we een koppel met drie kinderen die moesten vaststellen dat de fiscus eigenlijk hun vierde kind bleek te zijn en dat die straks met een vierde van het familiaal vermogen aan de haal dreigde te gaan. Een ander koppel, kinderloos, zag in eerste instantie dat ruimschoots 55% erfenisbelasting zou worden toegepast. (totdat ze met ons aan de slag gingen)  

We helpen deze mensen reuze stappen vooruit zetten door samen te onderzoeken hoeveel GENOEG is.  Vervolgens helpen we hen hun leven daar echt op in te richten.   Uw financiën als smeermiddel voor uw ideale leven. (nog maar eens dit zinnetje)Voor deze mensen is ons motto ‘enkel slimme dingen doen met uw centen’, evenzeer van toepassing. (zie ook de Niet-Genoeg-Type)

Ze kunnen meer uitgeven zonder zich daar schuldig over te voelen.  Wij coachen hen om een leven te leiden waarvan ze straks kunnen zeggen: ‘Dit was top, ik heb het verschil gemaakt daar waar ik wou en voor wie ik wilde!’  Stel u deze genoegdoening voor!

Zulke mensen hebben genoten tijdens het leven door hun schenkingen aan hun geliefde begunstigden. Die begunstigden zien vooruitgaan in ’t leven, het maakt ook je eigen leven bijzonder.

Er is nog een groot voordeel bij uw kennis van ‘HOEVEEL is GENOEG’ : gemoedsrust.  

Onze coaching bezorgt antwoorden en inzichten : 

Hoeveel geld kan ik elk jaar zonder problemen uitgeven?

Hoeveel kan ik we schenken aan kinderen en kleinkinderen?

Hoe minimaliseer ik het stuk dat de fiscus wil opslokken?

Aan welke dingen geef ik (graag meer) geld uit, omdat ik ze belangrijk vind?

Dit is in onze ogen écht vermogensbeheer : uw geld zo beheren dat u een leven kunt leven zoals u dat wilt. Wat hebt u aan (veel) vermogen als dit NIET leidt tot uw ideale leven?  

Moest u nu denken, ik ben zo’n ‘TEVEEL Type’, maar niet echt overtuigd van hetgeen ik hierboven lees.  Weet dat u tot onze grootste groep van cliënten behoord.  Uw actuele gesprekpartners zijn in het beste geval bedienden van uw Private bank. Herinnert u zich nog de trots die u voelde toen men u zei dat het tijd werd om door te schuiven naar de Private Banking afdeling van uw bank. Wauw, dat wilde toch zeggen dat u als een belangrijk persoon werd beschouwd?!  

Plots werd u jaarlijks of zelfs trimestrieel uitgenodigd om een glas te komen drinken en te luisteren naar de vooruitzichten van de specialisten van de Private Bank. Deze goed gesmeerde financiële industrie heeft aandacht voor uw interesses. Een tennismatch, een wielerwedstrijd een voetbal match…  allemaal super.  Maar het gaat om de omvang van uw bankrekening en niet om uw ideale leven.  Het enige echte belang blijft het verkopen van financiële producten, terwijl het zou moeten gaan over veel belangrijkere zaken.

In ons uitgestippeld parcours, voor de ‘TEVEEL Type’, is het al heel waardevol om in beeld te krijgen wat onze cliënt gelukkig maakt en wat zijn wensen en toekomstige levensstijl inhouden. Ik houd daarbij zeker ook rekening met goede doelen en life-style-upgrades. In deze blog ga ik daar niet in detail op in.    

Goed nieuws voor de ‘TEVEEL-type’.

Onze ‘TEVEEL-type’ client zal ondanks sommige oude, vastgeroeste overtuigingen op een heel natuurlijke wijze uitgaven kunnen doen zonder zich nog schuldig te voelen.  Ongerust over de lange termijn consequenties hoeft hij/zij  al helemaal niet meer te zijn. 

Ik ga u in mijn volgende blog, van volgende week, meer vertellen over de laatste van de drie types.  Maar laat het u niet weerhouden om contact te nemen moest u zich aangesproken voelen door hetgeen u hierboven gelezen heeft.

Benieuwd of deze blog-reeks u doet verlangen naar meer dan een proevertje, graag tot mijn volgende blog.  Volgende week zondagochtend terug te vinden op onze website, of u bent bij de gelukkigen die de blog doorgestuurd krijgen via mail!

Welkom!Bestuurder-Stichtend Vennoot

RLP, Registred Life Planner, Kinder Institute of Life Planning (Boston, VS)

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor gebruik door hem. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons