Indexfondsen of actief beheerde fondsen?


Soms krijgen we bij Cring de vraag waarom we al die moeite  doen om onze strategie te bouwen uit actief beheerde fondsen. Meestal komt die vraag van onze concullega's of van aanbieders van indexfondsen of andere vermogensbeheerders. Die hebben natuurlijk allemaal het beste met ons voor.  Rendement maken voor je klant zonder je al te hard moeten uitspreken wat en waarom je iets doet.  Weinig risico voor de adviseur dus. 

De voordelen van indexfondsen - ook passief beheerde fondsen genoemd - zijn overduidelijk. Je krijgt het rendement van een brede markt en tegen lage kosten. Dat klinkt goed. 

Wat is een indexfonds? 

Een indexfonds is een beleggingsfonds dat een bepaalde index passief volgt. Hiermee wordt bedoeld dat de fondsbeheerder niet probeert om de index te verslaan, maar om deze zo goed mogelijk te kopiëren.

Door middel van een indexfonds kun je in één keer beleggen in veel verschillende bedrijven. Een indexfonds is eigenlijk een mandje met verschillende aandelen en / of obligaties.

Cring en indexfondsen

In een paar blogs zal ik uitleggen hoe de beleggingsstrategie van Cring is opgebouwd en waarom daarin geen plaats is voor indexfondsen. 

Maar vooraleer ik in de technische aspecten en de voor- en nadelen van beide duik, formuleer ik mijn filosofische vraag.  

Wat als de hele financiële markt alleen nog uit indexfondsen bestond? 

De financiële markt overgenomen door indexfondsen

Een financiële markt die uitsluitend uit indexfondsen bestaat, zou een radicale verandering zijn ten opzichte van de huidige marktstructuur. Indexfondsen volgen passief een bepaalde marktindex, zoals de S&P 500, en proberen het rendement van die index te repliceren. Ze maken geen actieve beleggingsbeslissingen en proberen niet de markt te verslaan.

In een wereld waarin alleen indexfondsen bestaan, zou er geen prijsvorming zijn, een cruciaal aspect van de financiële markten. Prijsvorming is het proces waarbij de prijzen van effecten worden bepaald door vraag en aanbod. Zonder actieve beleggers om de fundamentele waarde van bedrijven te beoordelen en hun aandelen dienovereenkomstig te kopen of verkopen, zouden prijzen niet nauwkeurig de onderliggende waarde van bedrijven weerspiegelen.

Bovendien zouden bedrijven minder aansprakelijkheid ervaren. Actieve beleggers houden bedrijven verantwoordelijk door hun aandelen te kopen of verkopen op basis van hun prestaties. Zonder deze controle zouden bedrijven mogelijk minder gemotiveerd zijn om in het belang van hun aandeelhouders te handelen.

Ten slotte zou een markt die uitsluitend uit indexfondsen bestaat, waarschijnlijk minder liquide zijn. Actieve handel draagt bij aan de liquiditeit van de markt, wat het gemakkelijker maakt voor beleggers om effecten te kopen en verkopen zonder de prijs aanzienlijk te beïnvloeden.

Kortom, hoewel indexfondsen voordelen bieden zoals spreiding en lage kosten, zou een financiële markt die uitsluitend uit indexfondsen bestaat waarschijnlijk niet efficiënt functioneren. Actief beleggen speelt een cruciale rol in prijsvorming, verantwoordelijkheid en liquiditeit.

Doemdenken over indexfondsen

En dan krijg je ook nog academici die waarschuwen dat zodra de indexfondsen de helft van de markt innemen, er perverse effecten ontstaan. Zij zouden de belangrijkste kracht van de financiële markt vernietigen: competitie. Sommigen doen zelfs al een oproep naar de regulatoren om de grote concentratie van activa in indexfondsen bij een klein aantal dominante spelers een halt toe te roepen omdat zij zowel de markt als de beleggers schade toebrengen. 

Dit roept om een vergelijking tussen een indexfonds een een actief beheerd fonds met alle voor- en nadelen voor de belegger vandien. 

Misschien kan in een goed uitgebouwde strategie het voordeel van actief beleggen op basis van echte waarderingen gecombineerd worden met de breedte van de markt en met lagere kosten? 

Daar gaan we dieper op in volgende week. 

Tot dan.                                                                    

                                                                                                                                

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

                                                                        Foto Cartoon: Tom Janssen vws#Dia februari 2023

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons