Voordelen van indexfondsen in een actief jasje


We hadden het de voorbije weken over de keuze tussen indexfondsen en actief beheerde fondsen. Aanleiding was de opmars van indexfondsen en de vraag waarom niet elke belegger naar indexfondsen overschakelt als dit dan toch een mirakeloplossing zou zijn voor de teleurstelling over de prestaties van actieve beheerders. Onze keuze bij Cring is gevallen op actief beheerde fondsen maar met volledige integratie van de aspecten die bij indexfondsen sterk in de verf gezet worden. Meer nog, die aspecten werden door onze academische molen gehaald om ze in hun sterkste vorm uit te kunnen spelen.

Tijdswinst

Dit voordeel moet je als belegger sowieso voor jezelf houden ook als je kiest voor actief beheerde fondsen. Je hoeft dus zelf geen fundamentele analyse te doen en zeker niet wakker te liggen van de keuzes die je wel of niet op tijd gedaan hebt. Bij Cring gaan we ervan uit dat je als belegger die keuzes zelf niet wil maken maar die overlaat aan professionelen. Dit lijkt ons een goed idee want al te dikwijls is eigen geld de aanleiding om te denken dat je ook alles zelf moet doen. Het wordt nog erger als je eraan toevoegt dat je dit eerder als een hobby beoefent.

“Ik zal toch zelf weten wat het beste is voor mijn geld. Daar heb ik niemand anders bij nodig."
Een belegger buiten de Cring

Tijdswinst leidt tot comfort en meteen ook ruimte om de beleggingszorgen niet je leven te laten bepalen.

Spreiding

Bij onze academische principes staat het spreidingsprincipe op de eerste plaats. Het is zelfs zo dat wij vinden dat de spreiding nooit hoog genoeg kan zijn. Dit aspect wordt door veel actieve fondsbeheerders nogal makkelijk onder de mat geveegd.

Hier maken we even een empirische uitstap. We kiezen een willekeurig wereldwijd aandelenfonds uit het erg grote aanbod in deze categorie. Onze keuze valt op BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 (EUR) LU0880975056. Iedereen kan deze informatie checken op de website van Morningstar. Ons selectiecriterium bij ‘Categorie’  is Aandelen Wereldwijd Dividend.  

Daar lezen we dat dit fonds 45 aandelen in portefeuille heeft op dit moment. De 10 grootste posities vertegenwoordigen 32,38% van het vermogen van het fonds.

Dus ik concludeer dat de wereld in 45 aandelen gevat wordt waarbij de grootste 10 al 1/3de van de wereld voorstellen.

Dan is een indexfonds op de MSCI met 1500 aandelen een interessant alternatief. Zie hiervoor mijn blog van verleden week.

Maar wat als je een aandelenfonds zou vinden met meer dan 13.000 aandelen in? Dan heb je toch al een betere grip op de totale wereld van de aandelen. Waarom niet alle genoteerde en vrij verkrijgbare aandelen in dit fonds zitten is voer voor een andere blog. Dat gaat meer over academische selectiecriteria zoals winstverwachtingen, waarde en grootte.

Logische vraag. Geldt dit ook voor obligatiefondsen? Ja, natuurlijk. Ook daar is spreiding het eerste basisprincipe. De actief beheerde obligatiefondsen scoren op het gebied van spreiding al beter dan de aandelenfondsen. Hier vind je fondsen met meer dan 100 lijnen maar in de Cringselectie kijken we toch meer in de richting van meer dan 300 zelfs 500 lijnen.

Dus indexfondsen doen het beter dan actief beheerde fondsen in het algemeen op het niveau van spreiding. Een indexfonds is uit zichzelf al gespreid over de markt. Toch zijn er actief beheerde fondsen te vinden die wel degelijk de spreiding van indexfondsen nog verbeteren.

‘Diversification is good’ vrij naar Gordon Gekko in ‘Wall Street’.

Kosten

Het laatste sterke punt dat we opnemen uit de indexfondsen is de kostenfactor. Dit is eigenlijk de belangrijkste maar ook meteen de meest onderschatte factor die het uiteindelijke rendement van een fonds bepaalt. Een vuistregel van Cring is dat zodra je boven 1% uitkomt als kostenfactor voor de lopende kosten van het fonds je echt overtuigd moet zijn van de positieve acties op langere termijn vanwege de fondsbeheerder. Ook hier doen we even een empirische steekproef. Onze bron hiervoor is de fondsenscreener van Morningstar België. Zie hierboven. 

Die fondsenscreener omvat vandaag 27.019 fondsen. Daarop voeren we het selectiecriterium in van een lopende kostenfactor van minder dan 0.5% en je krijgt 1712 fondsen. Daarvan zijn er 162 passief  en de rest actief. Hierin zitten natuurlijk allerlei soorten fondsen. Heel veel obligatiefondsen en ook heel veel cash- en geldmarktfondsen. Het aantal aandelenfondsen in deze selectie is dan weer een stuk kleiner maar er zijn wel degelijk actieve fondsenbeheerders die met een kostenfactor van minder dan 0.5% aan de slag zijn. Wij spreken ons hier niet uit over de resultaten van deze fondsen en ook niet over de toegankelijkheid voor de modale belegger van dit soort fondsen. Het is dus niet gemakkelijk maar ook niet ondoenbaar om een actieve fondsbeheerder te vinden met een laag kostenpercentage en al zeker niet voor obligatiefondsen.

Veel werk? 

Na al dit zware werk ga je je als belegger misschien afvragen of je dit allemaal zelf moet doen. Bij Cring hebben we deze fundamentele keuze-analyse voor onze belegger al gedaan. Wij laten onze klanten meegenieten van deze benadering zonder dat zij ze zelf hebben moeten uitvoeren en zonder keuzestress. Het comfort is volledig voor hen. Wil je meer weten over deze beleggingsstrategie en onze algemene comfortbenadering van het leven van een belegger? Alle communicatiekanalen naar Cring zijn open. Aan jou om ze te gebruiken. Tot binnenkort.

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons