Je persoonlijke invulling van duurzaamheid


In mijn vorig bericht had ik het over het belang van het ontwikkelen van je eigen visie op duurzaamheid vooraleer je al dan niet beslist om te verduurzamen in je beleggingsportefeuille.

We gaan het dan vandaag even niet hebben over beleggen maar over de belegger. Of nog beter over de mens achter de belegger. 

Nu is belegger slechts een van de rollen die je speelt. Daarnaast heb je nog een heleboel andere rollen die je bewust of onbewust speelt. Bijvoorbeeld die van consument. Of die van professioneel actief lid van de maatschappij of die van actieve vrijwilliger in een specifiek domein dat je écht interesseert of de rol van al dan niet verplichte stemmer.  Of die van gezinslid dat voor de vorige of de volgende generatie wil of moet zorgen. In elk van die rollen kan je dezelfde vraag stellen:  hoe definieer ik binnen elk domein duurzaamheid volgens mijn eigen overtuigingen? 

Je zit hier wel als individu met een paar fundamentele problemen. 

De Terminologie

Duurzaamheid fungeert op dit moment heel erg als containerbegrip. Er worden allerlei betekenissen en normen in deze container gekieperd waardoor je het uiteindelijk moeilijk krijgt om duurzaamheid toe te passen. Er zit wat weinig focus in. 

Klassiek voorbeeld: de elektrische auto en de productie van de batterijen en van elektriciteit. Als je alles gaat optellen in de productieketen dan is de duurzaamheid misschien niet optimaal. Als je kijkt naar de uitstoot tijdens het gebruik van de wagen, dan ben je goed bezig als je het terugdringen van emissies door fossiele brandstoffen de prioriteit vindt. 

Er is nog veel werk om ons de juiste termen met eenduidige betekenissen aan te reiken om duurzaamheid te kunnen definiëren in ons persoonlijk leven. 

Een bedrieglijk eenvoudige manier om het op te lossen vinden sommigen in de zeventien VN- klimaatdoelstellingen. Mooie doelen, daar kan niemand iets tegen inbrengen maar hoe meet je jouw impact concreet? 

De Meetbaarheid

Ook hier word je als individu nog niet echt geholpen door de hele duurzaamheidspers. Zelfs het fameuze ESG-label dat op bedrijven wordt geplakt, durft nog al eens sterk verschillen tussen de keuringsagentschappen onderling. Als je dan al aansluiting vindt met je persoonlijke waarden bij gelijkgestemde bedrijven dan durft de rapportering soms dwarsliggen. Dat maakt het consument en belegger en alle andere betrokken partijen niet echt makkelijker.  

Die subjectiviteit kan alleen maar verdwijnen als er algemeen aanvaarde en eenduidige gegevens over bijvoorbeeld de CO2 reductie van een product of een actie gehanteerd worden. Zoiets als het aantal calorieën en de Nutriscore bij voedselproducten of het A tot F- label bij elektrische toestellen.  Hiervoor is een wetenschappelijke benadering en meetbaarheid van duurzaamheid onontbeerlijk. 

Maak je eigen keuzes

Intussen moet je als mens en ook als belegger verder. 

Daarom geeft Cring dit advies. Maak voor jezelf uit wat je het belangrijkste vindt en waar je focus op gericht is. De keuze is moeilijk maar onvermijdelijk. Alle doelen tegelijk invullen is onmogelijk. 

Doe dit voor alle rollen die je speelt en normalerwijze komt dan op een bepaald moment jouw beleggingsstrategie aan de beurt. Laat je dan goed bijstaan door Cring over wat de mogelijkheden zijn in dat domein. En wees gerust, ook de financiële wereld evolueert op het vlak van duurzaamheid. Denk aan de kleurschakeringen van kleurloos naar grijs naar grijsgroen naar groengrijs en zo verder. Dan kan je meteen afchecken in hoeverre jouw visie op duurzaamheid vertaalbaar is in een keuze aan beleggingsinstrumenten met een meetbare impact. 

Ter info: Wat drijft beleggers naar duurzame investeringen?

Het antwoord is simpel. Beleggers verlangen naar een betere wereld. Ze willen een bijdrage leveren aan de samenleving en tegelijkertijd rendement halen. 

De motivatie van investeerders kan variëren van ethische overwegingen tot financiële voordelen. Sommigen geloven sterk in het steunen van bedrijven die verantwoordelijkheid aan de dag leggen in hun zakelijke praktijken. Anderen zien in duurzaam beleggen een mogelijkheid om hun portfolio te diversifiëren en hun financiële risico's te beperken.

Op onze aanpak van deze schijnbare tweedeling tussen klassiek en duurzaam beleggen komen we later terug.  

Hulp nodig in dit moeilijk traject? Dan kan je bij Cring altijd terecht. 

Tot binnenkort.

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons