Wij voorspellen dé trend voor 2024: duurzaamheid!


Even een inleiding over wat we niet gaan doen in deze blog. 

  1. Voorspellen wat de financiële markten gaan doen in 2024.  
  2. De resultaten van de Cring-beleggingsstrategie in 2023 bespreken.

De eerste actie voeren we nooit uit. Dat laten we aan onze concullega's. Laat hen er maar naast zitten. Wij weten dat dit gebeurt en doen geen moeite. Voor de tweede actie is het nog te vroeg want het jaar is nog niet om en de cijfers zijn nog niet allemaal beschikbaar op het moment van publicatie. Dat hebben jullie te goed in de loop van januari. 

We pikken wel de draad terug op van de serie over duurzaamheid. En wees gerust je zal er in 2024 niet naast kunnen kijken. Ook in de financiële wereld is het een en al duurzaamheid wat de klok slaat. 

Wettelijke controle in 2024

Op het einde van 2022 lazen we dit in de Tijd:

De Belgische toezichthouder FSMA erkent dat de regels en de controle op donkergroene beleggingsfondsen nog tekortschieten. Maar FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais waarschuwt dat hij vanaf 2024 zeer hard zal optreden tegen banken en vermogensbeheerders die met dergelijke fondsen aan greenwashing doen. 29/11/2023 - Lars Bové en Peter Van Maldegem

FSMA tegen groenwassen van fondsen


Wel we zijn bijna 2024 en recent verscheen onvermijdelijk de FSMA-voorzitter en tegelijkertijd ook Europees voorzitter van de Europese controle weer in de pers. 

De strekking van zijn boodschap was eigenlijk eenvoudig. De Europese klassering van fondsen was dan wel goedgekeurd in 2022 maar pas gradueel zullen alle instrumenten tot controle ervan ter beschikking staan. Dat kan pas nadat op nationaal vlak de nodige wetten zijn aangenomen. Daaraan moeten op termijn alle vennootschappen via hun niet-financiële rapportering voldoen. Ondertussen is het dus quasi onmogelijk voor fondsenbouwers en vermogensbeheerders om duurzaamheid correct af te lijnen in alle activa waarin ze beleggen. Veel van wat voor 2024 nog een groen etiket zou gekregen hebben door creatief omspringen met criteria zal dus effectief terug grijs worden. Wie zijn fonds een groen deklaagje wil geven, is hierbij gewaarschuwd. 

Duurzaamheid en de FSMA

Duurzaamheid en de FSMA

https://www.fsma.be

Voor de volhouder. Als je op de link hierboven klikt, kom je op de site van de FSMA terecht met een aankondiging van wat in  die mededeling staat. Als je toch zover bent, klik daar dan op de mededeling zelf en lees van de 25 bladzijden de eerste twee. Dan weet je genoeg over hoe de duurzaamheid bij vennootschappen zal ingevoerd worden. 

Voor de niet-klikker: een puntsgewijze 'Wat hebben we vandaag geleerd?'

  1. Het zal nog een tijd duren voor de wetgeving rond is.
  2.  Het zal nog een tijd duren vooraleer de terminologie om duurzaamheid te beschrijven op punt zal staan.
  3. De regelgeving zorgt wel voor een gelijkvormig rapport dat door iedere betrokken partij kan gelezen worden. Het doel is volledige transparantie voor elke soort belegger.
  4.  Niet alleen de beursgenoteerde bedrijven zijn de doelgroep. De reglementering geldt ook voor grote organisaties van openbaar belang en voor de grote kmo's.
  5. Elke vennootschap moet de reglementering zelf analyseren en bepalen wat de impact ervan voor de vennootschap is.
  6. Belangrijke opmerking: het wettelijk kader is niet volledig stabiel, noch compleet. Deadlines kunnen nog aangepast worden, sommige reglementering moet nog goedgekeurd worden, op nationaal vlak kan er in beperkte mate afgeweken worden van de Europese regels, de boekhoudrichtlijn moet aangepast worden....

Concrete gevolgen

Verschraling van het aanbod? 

Ja,  maar dan van fondsen met een onbetwistbaar groen label. Die zullen met mondjesmaat gelanceerd worden. Nee, wel een ruim aanbod van "grijsgroene" activa die pogingen doen om duurzaamheid voor zover mogelijk in hun beleid systematisch te verwerken. Dit zal meer op detailniveau gebeuren wat zal leiden tot meer verplichte en nuttige informatie aan de belegger. Het makkelijke groene etiketsysteem bestaat niet meer.

Vervolg in deze reeks

  1. Duurzaamheid en de algemene beleggingsprincipes van Cring.
  2.  Analyse van een fonds (grijsgroen) dat een doordachte systematiek in de evaluatie van de duurzaamheid van activa toepast.

Tot binnenkort. 

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons