Cijfers van de Cringfondsen in 2023


Een keer per jaar springen we mee in de cijferdans. Het is die tijd van het jaar dus. De concrete realisatie van een beleggingsstrategie moet ook eens helder in grafieken en cijfers gegoten worden. Grafieken lezen lukt de meeste lezers daarom houden we de cijfers beperkt.

Zoals jullie ondertussen wel weten, heeft elke Cringklant een risicoprofiel. In totaal beheren we er zeven, van Ultra Groei naar Defensief Ultra. We geven alleen cijfers voor 2023 : van +3.85% voor Ultra Defensief tot 13.43% voor Ultra Groei. Voor de rest laten we vooral de grafieken hun langetermijnboodschap verspreiden.  

 De bovenstaande grafiek ziet er 'normaal' uit. Hoe meer risico, hoe meer rendement. Ook volgen de lijnen allemaal hetzelfde patroon waarbij de stijging of daling van de lijn in sterkte varieert naargelang de inhoud van het profiel. 

Natuurlijk zegt de grafiek van 2023 niet alles. Daarom halen we er eerst even 2022 bij voor het geval jullie dat jaar al vergeten waren. Dat was de grafiek waar geen enkele Cringklant wat ook zijn profiel was, vrolijk kon over zijn. 

2022 en 2023

Ongeveer terug boven water na 2 jaar...
Ongeveer terug boven water na 2 jaar...

Kijk naar het grafische verschil tussen 2022 en 2023. In 2022 wisselen de lijnen nogal eens van positie waarbij het Ultra Defensief het een paar keer het 'minst slecht' doet, maar de Ultra Groei het sterkst opveert. In 2023 zie je dat fenomeen niet, vandaar het gebruik van de term 'normaal'. 

Hierna kopieer ik gewoon de tekst uit mijn blog van een jaar geleden. Het gaat over het 'allerslechtste' jaar 2022 maar eigenlijk ook over 2023. 

Volgens experten is dit uitzonderlijk. Het gebeurt bijna nooit en het is atypisch. Door een combinatie van factoren die bijna nooit samen voorkomen, krijg je een perfecte storm volgens hen. 
Het is toch gebeurd. De storm is gepasseerd en dan kan je enkel maar de vaststellingen doen achteraf. Hoe goed heeft onze strategie gewerkt in deze storm? In mijn blog van eind verleden jaar had ik het daar al over. Als dit het slechtste jaar was in de laatste 40 jaar voor zowel aandelen als obligaties dan valt de schade goed mee. Het lijkt erop dat de Cringprofielen gemaakt zijn voor de lange termijn en voor goede en slechte tijden. Natuurlijk zal dit nog moeten blijken voor de beleggers die dit jaar instapten. Het slechtste zouden ze dan al gezien hebben? Daarom voor hen maar eigenlijk voor iedereen: verder kijken dan 1 jaar.

De profielen op iets langere termijn

Hoe lees je de onderstaande grafieken? 

Elke grafiek begint bij 1€ te tellen op de as links en geeft aan hoeveel die euro waard geworden is na het verloop van de periode aangegeven op de as onderaan.

Deze grafieken kijken achtereenvolgens 5 , 10  en 20 jaar terug. Je krijgt dus eigenlijk telkens een deel van de vorige grafiek in de volgende terug. Dit relativeert ook visueel de schokken van de dalingen en stijgingen. Want er zitten wel degelijk minder goede jaren of zelfs langere mindere periodes tussen. Daarnaast is dit soort grafiek ook relevant om aan te geven dat het verloop over langere perioden altijd positief is inclusief die mindere jaren.

De boodschap blijft eenvoudig: de écht lange termijn doet zijn werk.

2019 – 2023

5 jaar Cringfondsen
5 jaar Cringfondsen

2014 – nov 2023*

* gebaseerd op indexen omdat de fondsen voor 1/3/2014 voor privé beleggers niet beschikbaar waren
* gebaseerd op indexen omdat de fondsen voor 1/3/2014 voor privé beleggers niet beschikbaar waren

2004 –  nov 2023*

* gebaseerd op indexen omdat de fondsen voor 1/3/2014 voor privé beleggers niet beschikbaar waren
* gebaseerd op indexen omdat de fondsen voor 1/3/2014 voor privé beleggers niet beschikbaar waren

Beleggingsresultaten

Cring trekt de aandacht op de langetermijnevolutie en het belang van in de markt te blijven konden we niet duidelijker maken dan in de tweejaarsgrafiek.  

Al deze grafieken helpen zeker om de stijgingen en dalingen aan jou te laten voorbijgaan en te focussen op de lange termijn. Alle grafieken hebben nog iets gemeen. Ze vertonen een stijgende trend hoe meer je naar rechts opschuift en de lange termijn viseert.  

De toekomst

Dus wat is onze voorspelling voor 2024?

Meer van hetzelfde, meer van dit soort grafieken en weer in hetzelfde profiel blijven zitten.

Als je nog geen profiel hebt, je kan er altijd instappen op gelijk welk punt van de grafiek.

Elk moment is goed om te beginnen met beleggen. Je moet beginnen en dan volhouden. De grafieken zeggen dat het laatste dikwijls makkelijker is dan het eerste. Bij het beginnen kan Cring altijd coachen.

Wil je weten hoe je dit aanpakt, vraag het ons.

Tot later.

Lieven

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

0475239397

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld voor de achtergrondinformatie van en het gebruik ervan door de ontvanger. Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons