"Beleggers draaien kleine aandelen de rug toe"


Als we een titel lezen zoals die hierboven, dan moeten we wel reageren. Jammer voor al die beleggers die blijkbaar nog nooit van de academische principes van lange termijn beleggen gehoord hebben of indien wel, ze allerminst toepassen. Bij Cring doen we dit anders. 

Indexfonds - Passief beleggen 

Het beleggingslandschap is continu in beweging. Volgens recente trends lijken indexfondsen en passieve trackers, die zich voornamelijk richten op het volgen van grote bedrijven, aan populariteit te winnen. Als gevolg daarvan vallen kleine aandelen makkelijk uit de boot. Het is nu eenmaal makkelijker grote aandelen te volgen, in een index te steken en de evolutie te bekijken. Deze comforttrend verovert de markt. 

Ondanks het niet te versmaden comfort en de lage kosten, adviseren wij bij Cring als fervent voorstander van een academisch onderbouwde beleggingsstrategie om deze trend met enige voorzichtigheid te benaderen. Waarom? Omdat onderzoek aantoont dat kleine bedrijven op de lange termijn vaak meer opbrengen dan hun grotere tegenhangers. Dit principe is al sinds tientallen jaren door academisch onderzoek bevestigd. En wat blijkt? Kleine bedrijven hebben meer groeipotentieel maar hun waardering gaat ook meer op en neer.  Risico en rendement blijven een onafscheidelijk koppel. 

Het principe is simpel: kleinere bedrijven hebben over het algemeen meer ruimte om te groeien.

Klein en niet onbelangrijk

Bij Cring incorporeren wij dit academisch principe bij de samenstelling van onze fondsen. In tegenstelling tot de passieve indexfondsentrend, zorgen wij voor een echt brede wereldwijde  spreiding in onze beleggingen. Hierbij investeren we in alle types van ondernemingen met de juiste waarde en winstgevendheid  (zie de vijf categorieën  hieronder) en zorgen zo voor een uitgebalanceerde beleggingsmix. Concreet betekent dit dat we proportioneel meer gewicht geven aan kleine(re) aandelen. 

Door dit te doen, gaan we eigenlijk tegen de huidige trend in, maar wel om de juiste reden. Bij Cring is het onze overtuiging dat een sterke, diversifieerde beleggingsstrategie de sleutel is tot succes op de lange termijn. Onze klanten profiteren van het groeipotentieel van small caps, terwijl ze tegelijkertijd toch de stabiliteit van large caps in hun portfolio behouden.


WAT IS GROOT EN WAT IS KLEIN?

Micro-aandelen (Micro-Cap): Bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan €300 miljoen. Deze bedrijven zijn doorgaans nieuwkomers of opereren in niche-sectoren. Hoewel ze een aanzienlijk groeipotentieel kunnen hebben, houden ze vaak een hoger risico in door hun kleinschalige operatie of onbewezen track record.

Small Caps: Bedrijven met een marktkapitalisatie tussen €300 miljoen en €2 miljard. Small caps zijn over het algemeen volwassen bedrijven die nog steeds in de groeifase zitten. Ze kunnen meer groeipotentieel bieden dan large-cap bedrijven, maar kunnen ook meer volatiliteit en risico met zich meebrengen.

Mid-Caps: Bedrijven met een marktkapitalisatie tussen de €2 miljard en €10 miljard. Ze kunnen een goede balans bieden tussen het groeipotentieel van small caps en de stabiliteit van large caps.

Large Caps: Dit zijn de grote spelers met een marktkapitalisatie van meer dan €10 miljard, vaak gevestigde en stabiele bedrijven in hun sector. Ze bieden doorgaans meer stabiliteit en regelmatige dividenden, maar hun groeipotentieel is wellicht beperkter dan dat van kleinere bedrijven.

Mega-Cap: Dit zijn de allergrootste bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan €200 miljard. Deze bedrijven zijn meestal internationaal actief en hebben een dominante positie in hun bedrijfstak. 


In een wereld waarin snelle rendementen en grote aandelen het nieuws domineren, pleiten wij voor een meer bedachtzame aanpak. We houden vast aan bewezen academische principes en onze langetermijnvisie. Hierbij streven we ernaar om de belangen van onze klanten op de eerste plaats te zetten, met eerlijk en onderbouwd advies.

Kortom, bij Cring zijn we ervan overtuigd dat, ondanks populaire trends, een focus op small caps een waardevolle strategie blijft voor lange-termijn beleggers. We blijven deze benadering toepassen net zoals alle andere academische principes van wat echt beleggen is. Wij verkiezen een onderbouwde strategie boven trends.

Meer uitleg over deze strategie kan je altijd krijgen via een goed gesprek met Cring over echt beleggen. 

Tot ziens. 

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons