'Niets doen' als beleggingsstrategie


De saaie filosofie

De trouwe lezer kent al langer de onderliggende beleggingsfilosofie die Cring propageert.  Die is wat minder flamboyant en wat minder in het lang en het breed uit te leggen dan de meeste 'beleggingsverhalen' van de grote fondsenbeheerders. Ze wordt soms ook voor 'saai'  en 'meer van altijd hetzelfde' versleten. Dan doet het altijd goed om uit onverwachte hoek steun te krijgen voor deze strategie. En de referentie is niet van de minste. Zie onderstaande uitspraak van een manager aan het hoofd van een fonds van meer dan 1500 Miljard € en dat ongeveer 1.5% van alle aandelen in de wereld in portefeuille heeft. 

"Er zijn drie manieren om de markten te benaderen: je kan speculeren, beleggen en vasthouden', zegt hij. 'We moeten gaan van beleggen naar vasthouden. Dat betekent dat je er vrede mee moet hebben als je na een week werken als fondsbeheerder naar huis gaat en je de hele week niets gedaan hebt. Mensen hebben de neiging om actie in hun leven te willen. We moeten mensen aanwerven die niet van actie houden.'

Nicolai Tangen: CEO Noors Staatsfonds - De Tijd - 23 juni 2024


De lange termijn: het ultieme doel

Beleggingsstrategieën komen in allerlei soorten en maten; sommige zijn flamboyant en hyperactief, en dan heb je de nuchtere aanpak die eigenlijk draait om zo min mogelijk doen. Wie had gedacht dat die kalmte aan de basis zou liggen van een solide lange termijn rendement? De cijfers van het Noorse staatsfonds liegen er niet om. Bovendien en dat is dan toch nog opvallender: Nicolai Tangen is een voormalige hefboomfondsbeheerder die waarschijnlijk toen in zijn fonds niet deze strategie volgde.  En hij geeft toe dat hij zijn huidige organisatie nog altijd niet op één lijn heeft over het ultieme doel om alleen naar de lange termijn toe te werken.

Bij Cring hebben wij deze visie al langer omarmd en begrijpen we de kracht van een langetermijnvisie al langer. Ze overtuigend en herhaaldelijk brengen is wel werken, net omdat de meeste mensen (en ook soms onze klanten) actie verwachten.  

De bijkomende aspecten van 'Niets doen'

Het is een strategie die niet alleen iets zegt over het verminderen van transactiekosten, maar ook over de kunst van geduld. En geduld hebben, betekent niet dat je geen houding aanneemt.

Wist je dat bijvoorbeeld actief deelnemen aan algemene vergaderingen en daar je stem uitbrengen, een grotere invloed kan hebben dan je denkt? Passieve beleggers en indexbeleggers laten hier soms steken vallen en zien dit niet als een actief onderdeel van hun werkwijze. 

Minder transactiekosten komt op lange termijn de klant ten goede want het verhoogt zijn netto rendement. 

Kortom in 'Niets doen' zit ook veel werk op andere aspecten. We kunnen die samenvatten in verantwoord beleggen, invloed uitoefenen op de algemene vergaderingen, duurzaamheid bevorderen in de bedrijven waarin belegd wordt en de posities op de langere termijn aanhouden. Dus niet altijd het onderste uit de kan willen halen op de korte termijn. En ook niet zonder meer instemmen met overdreven bonuspakketten voor de managers van het bedrijf. Hoe kan dat trouwens bijdragen tot een 'beter' aandeelhoudersrendement op de lange termijn ? 

Daarom kiezen wij bij Cring ook voor een fondsenmanager die al die aspecten in zijn beleid heeft zitten en ook uitvoert. 

De resultaten voor de klant

Rust en tijd om zich met iets anders bezig te houden dan het beheer van zijn portefeuille. 

Zo weinig mogelijk handelen. Alleen wanneer de klant dit nodig vindt in het persoonlijk beheer van zijn vermogen en omdat zijn Financieel LevensPlan dit uitwijst.  

Lange Termijn: Cring herhaalt regelmatig aan al zijn klanten dat hun grootste "risico" is dat ze een lang leven zullen leiden en in dat licht kan de lange termijn écht lang zijn. 

Actief Stemmen: Dat neemt de fondsbeheerder voor zijn rekening maar de klant weet wel dat verantwoord beleggen de richtlijn is. 

Nietsdoen als Werk: de klant moet effectief niets doen.

Bij Cring omarmen wij de zienswijze dat soms 'niets doen' equivalent staat aan 'werken'. Het vraagt om diepgaand inzicht en een onwankelbare visie om de handen in de zakken te houden en te vertrouwen op de kracht van de tijd. Is het niet fascinerend dat door soms bewust te kiezen voor inactiviteit, we de potentie van onze investeringen kunnen maximaliseren?

Kiezen voor Cring is kiezen voor een toekomst waarin actie plaatsmaakt voor inzicht en waarin uw financiële doelen naadloos overeenstemmen met uw levensvisie.

Met een zomer die nu lijkt te beginnen leek het mij leuk om je als lezer te bevestigen dat het perfect ok is om niets te doen in je beleggingsportefeuille. Tenminste als die gebouwd is op een strategie als hierboven beschreven. Is dat niet het geval en had je dat graag gewild, dan kan Cring daar werk van maken. 

Laat het ons weten. 

Tot binnenkort. 

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons