Successiedruk en Erfbelasting

Successiedruk en erfbelasting

Je wilt zeker zijn dat jouw successieplanning optimaal geregeld wordt. Dat is een logische reflex.

Nog logischer is eigenlijk eerst het adagio ‘meten is weten’ toe te passen. De eerste actie die Cring samen met jou onderneemt op dit vlak, is een berekening van de erfbelastingfactuur alsof je nu zou overlijden.

Hierbij nemen we alle omstandigheden en documenten mee zoals het huwelijksrecht, het testament en alle andere omgevingsfactoren die van belang kunnen zijn. Alle gegevens verwerkt Cring in een successierekenaar zodat je een duidelijk beeld krijgt van de eventuele erfbelastingfactuur voor jouw nabestaanden.

Pas dan kan je ook gaan nadenken over wat je al dan niet daaraan wenst te doen. Soms is niets doen op zich de beste keuze, laat dat duidelijk zijn. We hebben ook al mensen verrast in het verleden doordat die successiefactuur danig bleek mee te vallen.

Tegelijkertijd beweren we niet van alle markten thuis te zijn en desgevallend aarzelen we niet om er externen bij te halen indien een en ander écht te complex zou blijken.

Onze coördinerende rol tijdens zo’n proces is dan net extra waardevol voor onze cliënt

Meteen nemen we die berekening ook mee in het update-proces want een stijgend vermogen betekent ook een stijgende factuur. Wijzigingen in de persoonlijke situatie kunnen ook een ingrijpend effect hebben op de erfbelasting zodat er misschien sneller moet ingegrepen of aangepast worden qua successieplanning.

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons