Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen - misverstanden troef!


Het pensioenlandschap is een complexe werf waaraan continu gewerkt wordt.

Het moet gezegd worden dat het departement pensioenen bij momenten louter ideologisch wordt aangestuurd. Als de talloze academici die in adviesraden voor het departement pensioen zetelen, hun wenkbrauwen fronsen bij sommige 'beleidsbeslissingen', dan weten we als ondernemers wel hoe laat het is. Van groot belang lijkt mij, én die voornoemde academici, dat een beleidskeuze altijd gefinancierd is. Als dat niet langer het geval is, dan staat quasi onze totale sociale zekerheid op losse schroeven. Laat ons beleefd en voorzichtig zeggen dat het hard de foute richting uit gaat! 

In deze korte blog heb ik het echter over enkele vaak voorkomende praktische misvattingen die bij zelfstandigen leven over hun wettelijk pensioen.  

Gezinspensioen of alleenstaande rustpensioen, dat kies ik zelf.

Normaliter krijgen partners elk een alleenstaande rustpensioen op basis van hun eigen carrière - loopbaan.  Gehuwden kunnen een gezinsrustpensioen krijgen als een van de partners weinig pensioenrechten heeft opgebouwd.   We komen dit vooral tegen in de situatie van de meehelpende echtgenote in een ondernemersgezin.

Het rustpensioen van de partner wordt dan verhoogd met een factor van 1,25.  Maar dit wordt enkel toegepast als dat bedrag hoger is dan de optelsom van de beide afzonderlijke alleenstaande pensioenen.

Het is de pensioendienst die automatisch nagaat wat voor het gezin het voordeligste is  Je kan met andere woorden niet zelf kiezen.

Pensioendatum, januari is de beste maand om met pensioen te gaan.

Er was een tijd dat de pensioenrechten maar werden opgebouwd en meegerekend tot 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin men op pensioen gaat.  Op pensioen gaan op 1 juli wilde aldus zeggen dat die zes maanden niet meer werden meegeteld bij de berekening uw wettelijk pensioen.  Dit is sinds 2016 niet meer het geval. 

Meer nog, voor zelfstandigen wordt er in hele trimesters gerekend.  Gaat u bijvoorbeeld op pensioen op 1 mei dan zal u voor het tweede kwartaal alsnog uw sociale bijdragen moeten betalen.Buiten dat op pensioen gaan een onderschat ‘mentaal’ kruispunt is waarop men zich tijdig moet voorbereiden, is op pensioen gaan voornamelijk louter een cash-flow evenement. Maar dat verdient veel meer uitleg dan wat we hier in een korte blog kwijt kunnen.

Vroegste pensioendatum & de wettelijke pensioendatum.

Op Mypension.be vindt u vaak twee bedragen met twee verschillende tijdstippen.  Dit heeft te maken met het feit dat we nog altijd in een overgangsfase zitten.  Men heeft de wettelijke pensioendatum verlegd naar 67 jaar. Allicht gaat men daar in de toekomst nog aan sleutelen.  

Ben je vandaag een veertiger, of jonger, dan is er vaak maar één datum en één bedrag terug te vinden op Mypension.be    

Voor die ondernemers met twee datums en twee verschillende bedragen is het echter nuttig om te weten :

Dat de keuze voor de vroegste datum u een lager wettelijk rustpensioen oplevert voor de rest van uw leven.  Het is dus niet zo dat u het lagere bedrag, gekoppeld aan de vroegste datum, ziet verhogen naar het hogere bedrag, eens u aan die latere datum bent toegekomen.

We zeiden het hierboven al, op pensioen gaan is een cash-flow beslissing waarbij een hele brok  expertise en begeleiding goed van pas komt.

Na het overlijden van de ene partner behoudt de langstlevende het pensioen van de partner die het meeste kreeg.  

Samen op pensioen zijn is een totaal-ervaring.  Beide echtgenoten maken 'mentaal' geen opdeling tussen hun respectievelijke rustpensioenen en beschouwen het geheel als ‘hun pensioen’. Maar wat bij een overlijden van de partner die bijvoorbeeld duidelijk hoger rustpensioen kreeg dan de andere partner?  Herinner u van hierboven dat je niet kan kiezen voor het hoogste pensioen. 

Als basis krijgt de langstlevende altijd zijn eigen rustpensioen uitgekeerd. Op basis van de hoogte daarvan gaat de pensioendienst een heel kluwen ontwarren. Wat gaan ze dan doen?  Men gaat een berekening maken van het overlevingspensioen van de overledene op basis van zijn loopbaan, om na te gaan met hoeveel het rustpensioen van de langstlevende kan worden aangevuld.  Op zich is dit geen loterij, maar zeker ook geen voorbeeld van een eenvoudig in elkaar gestoken systeem.

Daarom ervaren we als maar vaker dat zelfs na op pensioen te zijn gegaan, onze begeleiding en expertise fel geapprecieerd wordt door onze rentenierde zelfstandige.    

Graag tot onze volgende blog waarin we u weer meer inzichten geven in de wereld van fiscaliteit, sociale zekerheid en financiële onafhankelijkheid.  

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons