De klimaatconferentie in Dubai en beleggen

De klimaattop georganiseerd in Dubai lijkt een keerpunt te kunnen betekenen in de manier waarop we vanaf nu met het gebruik van fossiele brandstoffen zullen omgaan.

Dat zou betekenen dat deze vorm van energie die nu overheerst en in elke laag van de economie zit dan ook op elk niveau aangepakt moet worden. Meteen staan we voor een volledige transformatie. Dat voelden we misschien al wel maar dat durfden we niet ‘weten’.

Ik ga het hier niet hebben over tijdslijnen, haalbaarheid en investeringsbudgetten om dit te realiseren.

Wel over een ander gevolg van dit soort inzicht.

Iedereen en alles heeft met de klimaattransitie te maken of we dat nu willen of niet. En iedereen zal iets moeten doen, elk op zijn manier met zijn middelen en vanuit zijn eigen situatie.

Dit is misschien geen leuke boodschap maar ze heeft wel één voordeel. Ze geldt voor iedereen. En we zullen het inderdaad zelf moeten doen.

Dan keren we nu ons vizier even naar onze wereld van beleggen. Daar moet de aanpassing ook gebeuren.

De Groene Oplossing: De Artikelfondsen

In een van mijn vorige blogs ongeveer een half jaar geleden had ik het daar over en waarom dit niet werkte.

Nee Zeggen Tegen Duurzaamheid? JA

https://www.cring.be/2023/03/nee-zeggen-tegen-duurzaamheid-ja.html

Ondertussen is de financiële industrie tot het besef gekomen dat je niet kan zeggen: duurzaam of niet duurzaam. Of in de termen van de categorisering: Artikel 9 is echt groen en duurzaam en artikel 8 is al heel wat minder groen zelfs misschien al groengewassen en artikel 6-fondsen die doen niks aan duurzaam.

De Grijze Oplossing

Alle fondsen zullen net als de hele maatschappij wat duurzamer maar ook wat grijzer, dan wat grijsgroener, dan wat groener en zo verder moeten worden. De weg van de geleidelijkheid is ingeslagen. Dat is meteen de moeilijkste met veel nuances die zoals jullie weten, nooit goed verkopen.

Spreekt Cring zichzelf tegen? Neen, wij zeggen dat je niet voor de sectaire hardgroene duurzaamheid moet kiezen want dan kieper je te veel beleggingsregels en dus potentieel rendement overboord. En kan je als klant eigenlijk niet meer verwachten dat we samen aan het beleggen gaan. Want daar is geen ruimte meer voor.

Maar onze fundamentele wetenschappelijke beleggingsprincipes toepassen met een oog voor duurzaamheid in al zijn aspecten, dat zou de juiste aanpak zijn. Vooraleer we aan de toepassing hiervan toe zijn, ga ik eerst in mijn volgende blogs duurzaamheid definiëren en omschrijven in al zijn nuances. Daaruit kunnen we dan principes afleiden om onze belegginsstrategie te verduurzamen. Maar vooral ook samen bepalen wat de rol van de belegger in dit proces is.  

Want ja, dat was ik even vergeten. Verduurzamen dat begint bij jezelf en zeker bij je eigen visie op duurzaamheid. Daarvoor krijg je de bouwstenen in de volgende blogs. 

Tot dan. 

Lieven Vandenmeersche

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons